ONTWIKKELING VAN TEAMS

 

Een constructief werkend team ontstaat niet vanzelf. In deze tijd wisselen teams in hoog tempo van samenstelling. De noodzaak tot samenwerken neemt toe terwijl er minder ruimte is om belemmeringen te bespreken en te verminderen. Juist een succesvol team neemt gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het bereiken van doelen. Zij hebben vertrouwen in de organisatie en elkaar en maken hierdoor minder kosten en boeken sneller resultaat.

 

Bij het coachen van een team wordt het nemen van gezamenlijke verantwoordelijkheid gestimuleerd. Het doel is een structurele verandering te creëren met blijvende resultaten. Teamcoaching is bij uitstek geschikt bij aanhoudende conflicten, na een reorganisatie of bij het samenvoegen van bedrijfsonderdelen of bedrijven.

 

Een teamcoach richt zich op het vergroten van de mogelijkheden van een team. Daarvoor moeten een tekort aan vertrouwen, communicatiestoornissen en conflicten worden teruggedrongen. Als deze issues zijn overwonnen ontstaat er ruimte om door te groeien naar een volgende fase.

 

De psycholoog Bruce Tuckman heeft beschreven hoe een team zich ontwikkelt naar high performing team. Hij beschrijft 4 fases zoals hieronder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit proces vraagt een veilige setting maar ook reflectie en lef van de teamleden. Als ervaren teamcoach begeleid ik het team in deze ontwikkeling. Ik stel vragen die tot nadenken dwingen en zet het team aan om zich kwetsbaar op te stellen. Hierdoor kan ik het gevoel dat er leeft benoemen en ontstaat er ruimte voor verandering.